Iveta Huláková Slučiaková, Radôstka 307, 023 04 Stará Bystrica, Slovensko
IČO: 54636469 Neplatca DPH
DIČ: 1124213673
Bankové spojenie: IBAN: SK91 1100 0000 0029 3163 3649
SWIFT: TATRSKBX
Email: ivetaslu@gmail.com
Instagram: @idemnaturu
Facebook: Idem na túru